Het materiaal op de website van Sweet Cakes by Ameli wordt geleverd “zoals het is”. Sweet Cakes by Ameli geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten .

 

Verder garandeert Sweet Cakes by Ameli geen verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

 

Gebruik licentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op Sweet Cakes by Ameli’s website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen de software op Sweet Cakes by Ameli’s website te decompileren of reverse-engineeren;
alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of
breng het materiaal over naar een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server.

 

 

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Sweet Cakes by Ameli worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, in elektronische of gedrukte vorm.

1. Beperkingen
In geen geval is Sweet Cakes by Ameli of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op Sweet te gebruiken Cakes by Ameli’s website, zelfs als Sweet Cakes by Ameli of een Sweet Cakes by Ameli geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

2. Revisies en Errata
Het materiaal op de website van Sweet Cakes by Ameli kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Sweet Cakes by Ameli garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Sweet Cakes by Ameli kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Sweet Cakes by Ameli doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

 

3. Links
Sweet Cakes by Ameli heeft niet alle sites die naar haar internetwebsite zijn gelinkt beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Sweet Cakes door Ameli de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

 

4. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
Sweet Cakes by Ameli kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.